Thông báo về việc truyền dữ liệu QCVN31 sang Tổng cục đường bộ Việt Nam
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI
GIS VIỆT NAM

________________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________
Số: CV-GIS/20140303/KH-ĐL Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2014
V/v: Cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình  
 
Kính gửi:   QUÝ KHÁCH HÀNG VÀ QUÝ ĐẠI LÝ
 
Căn cứ vào Nghị định 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009; thông tư số 08/2011/TT-BGTVT ngày 08/3/2011 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô (QCVN31:2011/BGTVT); quyết định số 1086/QĐ-BGTVT ngày 25/5/2011 về việc hướng dẫn thực hiện QCVN 31:2011/BGTVT;

Căn cứ Thông tư số 23/2013/TT-BGTVT và Thông tưmới nhất số 55/2013/TT-BGTVT ngày 26/12/2013 của BGTVT quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, thì TBGSHT lắp trên các xe kinh doanh vận tải hành khách (trừ taxi), xe container;  phải đáp ứng các yêu cầu về mặt dữ liệu:

1.      Cung cấp và cập nhật dữ liệu về các thông tin nhận dạng mặc định và các thông tin cập nhật liên tục về hoạt động của xe và lái xe (TT23 - Chương II- Điều 04/quy định về cung cấp dữ liệu).
2.      Quản lý và có trách nhiệm các dữ liệu đối với toàn bộ phương tiện thuộc đơn vị quản lý (TT23 - Chương III - Điều 07/mục 03).
3.      Trách nhiệm của đơn vị kinh doanh vận tải (TT55 - Chương II - Điều 05/mục 10 và 12; TT23 – Chương III – Điều 10).
4.      Xử lý vi phạm đối với đơn vị kinh doanh vận tải (TT55 – Chương III- Điều 20)


Chúng tôi đã tạo form nhập nhanh thông tin yêu cầu trên web : http://gisviet.com.vn 

-Với yêu cầu (1-2-3) : Quý khách hàng chủ động đăng nhập vào hệ thống và cập nhật đầy đủ các mục thông tin bắt buộc bao gồm thông tin công ty, thông tin về xe và lái xe... trong form yêu cầu (Quản trị -> Nhập liệu ->Yêu cầu cung cấp dữ liệu)

-Với các yêu cầu (3-4) :  Đại Lý chủ động tiến hành với các khách hàng của mình

Nếu Quý khách hàng và Đại Lý không nhập đầy đủ các thông tin nêu trên thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Cơ quan nhà nước.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ theo số: 0978.078.766 / 04.73062.888 và địa chỉ email  info@gisviet.vn

Xin chân thành cảm ơn!

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG
Tên đăng nhập
Mật khẩu
  • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI GIS VIỆT NAM
  • Địa chỉ: Số 8, ngõ 282/60 Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
  • VPGD: Xóm Cầu, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội
BỘ PHẬN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Điện thoại: 0982.883.441
Hotline: 0978.078.766
Email: info@gisviet.vn

Thông báo về việc truyền dữ liệu QCVN31 sang Tổng cục đường bộ Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI
GIS VIỆT NAM

________________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________
Số: CV-GIS/20140303/KH-ĐL Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2014
V/v: Cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình  
 
Kính gửi:   QUÝ KHÁCH HÀNG VÀ QUÝ ĐẠI LÝ
 
Căn cứ vào Nghị định 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009; thông tư số 08/2011/TT-BGTVT ngày 08/3/2011 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô (QCVN31:2011/BGTVT); quyết định số 1086/QĐ-BGTVT ngày 25/5/2011 về việc hướng dẫn thực hiện QCVN 31:2011/BGTVT;

Căn cứ Thông tư số 23/2013/TT-BGTVT và Thông tưmới nhất số 55/2013/TT-BGTVT ngày 26/12/2013 của BGTVT quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, thì TBGSHT lắp trên các xe kinh doanh vận tải hành khách (trừ taxi), xe container;  phải đáp ứng các yêu cầu về mặt dữ liệu:

1.      Cung cấp và cập nhật dữ liệu về các thông tin nhận dạng mặc định và các thông tin cập nhật liên tục về hoạt động của xe và lái xe (TT23 - Chương II- Điều 04/quy định về cung cấp dữ liệu).
2.      Quản lý và có trách nhiệm các dữ liệu đối với toàn bộ phương tiện thuộc đơn vị quản lý (TT23 - Chương III - Điều 07/mục 03).
3.      Trách nhiệm của đơn vị kinh doanh vận tải (TT55 - Chương II - Điều 05/mục 10 và 12; TT23 – Chương III – Điều 10).
4.      Xử lý vi phạm đối với đơn vị kinh doanh vận tải (TT55 – Chương III- Điều 20)


Chúng tôi đã tạo form nhập nhanh thông tin yêu cầu trên web : http://gisviet.com.vn 

-Với yêu cầu (1-2-3) : Quý khách hàng chủ động đăng nhập vào hệ thống và cập nhật đầy đủ các mục thông tin bắt buộc bao gồm thông tin công ty, thông tin về xe và lái xe... trong form yêu cầu (Quản trị -> Nhập liệu ->Yêu cầu cung cấp dữ liệu)

-Với các yêu cầu (3-4) :  Đại Lý chủ động tiến hành với các khách hàng của mình

Nếu Quý khách hàng và Đại Lý không nhập đầy đủ các thông tin nêu trên thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Cơ quan nhà nước.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ theo số: 0978.078.766 / 04.73062.888 và địa chỉ email  info@gisviet.vn

Xin chân thành cảm ơn!